Aspecte geografice

Trecând peste dealul Spătărel – Mitropolie, după parcurgerea a 4 km de drum cu privelişti deosebite, ajungi în Vulcana-Băi, situată pe Valea Vulcanii.
 

Foto - Vedere generală Vulcana-Băi

Vulcana-Băi, comună a judeţului Dâmboviţa, aşezată pe valea pârâului Vulcana, la 18 km nord de Târgovişte - municipiul reşedinţă al judeţului, în mijlocul Munteniei, se învecinează cu oraşele Fieni şi Pucioasa şi cu comunele Bărbuleţu, Brăneşti, Moţăieni, Voineşti şi Vulcana-Pandele. Altitudinea satului este de numai 380 m deasupra nivelului mării, dar dealurile care îl înconjoară, cele din urmă culmi care coboară din Bucegi, mai ajung încă la înălţimea de 500-600 m.
 

Foto – Vedere spre moschee Vulcana-Băi

 Comuna Vulcana-Băi este situată la 10 km depărtare de confluenţa râului Vulcana cu râul Ialomiţa. Este aşezată între dealuri, ca într-o căldare, lipsită de curenţi puternici. De jur-împrejurul localităţii,   păduri   de   stejar   şi   fag,   luminişuri, fâneţe, dau o privelişte minunată, pitorească. Subsolul are ape iodurate în care se fac băi calde prielnice  tămăduirii  bolilor  reumatice.  Un  izvor cu apă minerală, curgătoare, vindecă boli renale şi hepatice.
Vulcana-Băi este una dintre localităţile judeţului Dâmboviţa cu un potenţial turistic balnear şi climateric extrem de ridicat. Demne de vizitat sunt Izvorul Văilor Vulcana şi Izvorul Ovesa.
Apele minerale iodurate – locul al II-lea în Europa privind conţinutul de iod şi agroturismul reprezintă priorităţi locale. De asemenea, cadrul natural deosebit şi condiţiile de confort (existenţa apei curente şi a gazelor naturale) permit exploatarea turistică a zonei.
 

Foto – Izvoare iodurate Vulcana-Băi (iarna)

Staţiunea Vulcana-Băi deţine 4 izvoare cu ape salifere iodurate (considerate a fi printre cele mai iodurate din Europa), sulfuroase, clorurosodice, magneziene, calcice,  bromurate.  Cele  mai  apreciate  sunt  Izvorul  nr.  4,  Izvorul  Carol  şi Ovesa. Primele două sunt recomandate în cure externe de reumatism, afecţiuni ginecologice şi scrofuloză şi cel de-al treilea, cu apă atermală, este indicat pentru hipoclorhidria gastrică, litiaza biliară şi renală, bronşită cronică şi în cure de drenaj.


Foto – Izvoare iodurate Vulcana-Băi (primăvara)

vizitatori
20 Apr 2021
111368 unici